badania organizacji

Wierzymy, że w relacji z firmą badawczą najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, dotyczące rzetelności przeprowadzonych analiz oraz praktycznego wykorzystania wyników. Mamy doświadczenie managerskie i podejście naukowe. Rozumiemy jak działają organizacje. Stosujemy szerokie spektrum metod badawczych i zawsze wykorzystujemy diagnozę jako pierwszy krok w kreowaniu skutecznych i prostych rozwiązań.

Prowadzimy badania w obszarach:

Oceny kompetencji pracowników metodą 360

Realizujemy badania kompetencji pracowników w oparciu o autorską platformę i know-how wynikające z wieloletniego doświadczenia w tworzeniu i lokalizowaniu narzędzi badawczych. Przykładamy dużą wagę do praktycznego sposobu prezentowania wyników (kody kolorystyczne, porównywalne wartości %), które według nas nie są wartością samą w sobie a jedynie narzędziem niezbędnym do podjęcia właściwych decyzji.

Badania zadowolenia pracowników i Klientów

Realizujmy badania satysfakcji w oparciu o metodologię CSI (Customer Satisfaction Index), której zastosowanie umożliwia sprawdzenie nie tylko z czego dziś są lub nie są zadowoleni pracownicy lub Klienci. Dzięki CSI jesteśmy w stanie priorytetyzować również obszary ocen i w jasny precyzyjny sposób przedstawiać obszary, w których należy podjąć interwencję i te, które nie wymagają reakcji. Systematyczne badania pozwalają również porównywać wyniki na przestrzeni poszczególnych okresów.

Audyty komunikacyjne i badania kultury organizacyjnej

Określamy kanały komunikacyjne, przepływy informacji, centra komunikacyjne, ich skuteczność, proponujemy konkretne usprawnienia na poziomie systemowym i doraźnym. Badamy kulturę organizacji w oparciu o autorską metodologię inQuest, a także określamy poziom spójności kultury organizacji ze strategią biznesową.

Przykładowe projekty zrealizowane w tym obszarze: