doradztwo strategiczne

Wierzymy, że w relacji z firmą doradczą najważniejsze jest poczucie bezpieczeństwa, dotyczące efektywności i prostoty proponowanych rozwiązań. Eksperci inQuest od blisko 10 lat opiekują się firmami, doradzając im w osiąganiu konkretnych rezultatów biznesowych. Precyzyjnie badamy sytuację wyjściową, w oparciu o posiadane know-how, doświadczenie i kreatywność przygotowujemy bezpieczne, mądre i łatwe do wdrożenia rozwiązania. Mamy niezbędne doświadczenie, zdobyte w różnorodnych kulturach organizacyjnych.

Współpracujemy z Klientami w następujących obszarach:

Zarządzanie organizacją

Opracowywanie i wdrażanie: misji i wartości firmy, systemów zarządzania przez cele, systemów ocen pracowników, standardów obsługi Klienta, Optymalizacja procesów usługowych i produkcyjnych w oparciu o filozofię KAIZEN. Budowanie i kształtowanie kultury organizacyjnej.

Rozwój organizacji

Opracowywanie i wdrażanie: systemów zarządzania wiedzą, szkolenia i certyfikacji trenerów wewnętrznych. Prowadzenie kreatywnych sesji strategicznych. Tworzenie i rozwój modeli biznesowych, w tym również dla dla Startup-ów.

Przykładowe projekty zrealizowane w tym obszarze: