Dr Jekyll czy Mr Hyde – od czego zależy skuteczność zarządzania ludźmi?

Napisane przez
tagi: Business, Education

Pewnie nie raz zadawałeś sobie pytania dotyczące ułożenia Twoich relacji z zespołem, którym zarządzasz. Czy lepiej jest wspierać i zachęcać podwładnych do wytężonej pracy w atmosferze współpracy i partnerstwa? Czy jednak nie można dać sobie wejść na głowę i trzeba zachować odpowiedni dystans, egzekwując z pełną stanowczością wszystkie oczekiwania, Twoje i firmy?

Odpowiedź jest prosta. Jeśli oczekujesz dokładnego wykonywania Twoich precyzyjnych poleceń to zachowywanie dużego dystansu wobec podwładnych może doprowadzić Cię do osiągnięcia zamierzonego celu. Formalny sposób komunikacji i konsekwentne karanie za działania niezgodne z Twoimi poleceniami prawdopodobnie wzbudzą odpowiedni poziom lęku i zmotywują zespół do działania. W efekcie wywołasz zachowania zmierzające do unikania kar poprzez skrupulatne wykonywanie Twoich poleceń.

Jeśli jednak oczekujesz, że Twoi ludzie będą myśleć, działać i podejmować decyzje samodzielnie, że będą brać odpowiedzialność za zadania, które realizują oraz przejmować inicjatywę w kluczowych dla rozwoju firmy obszarach, to jedynym kierunkiem umożliwiającym osiągniecie tego celu są partnerskie relacje. Udzielenie im potrzebnego wsparcia oraz przestrzeni do rozwoju pozwoli na zbudowanie więzi opartej na zaufaniu i szczerości, co stanowi fundament do osiągania ponadprzeciętnych rezultatów biznesowych.

Oczywiście czysta życzliwość, nie poparta autorytetem, może wzbudzać w Twoim zespole uczucie litości zamiast uznania. Jednak jeśli swoimi kompetencjami wzbudzisz przekonanie, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu, to do partnerskich relacji dołożysz poczucie bezpieczeństwa. To ważne, aby Twoi podwładni mieli pewność, że wiesz co robisz i dokąd ich prowadzisz.

Zatem, odpowiedzenie sobie na pytanie jakie przekonanie leży u podstaw Twojego zarządzania i konsekwentne postępowanie zgodnie z tą odpowiedzią stanowi fundament skutecznego zarządzania. “Ludzie są z natury leniwi i krnąbrni, więc aby odnieść sukces muszę ich dokładnie kontrolować i zaganiać do pracy.”? Czy może jednak, “ludzie chcą pracować, potrafią być produktywni i kreatywni, a żeby odnieść sukces potrzebują kogoś kto pomoże im rozwinąć skrzydła”? Liczne badania wskazują na to, że podejście partnerskie przynosi większe korzyści, choć wymaga też większego wysiłku od przełożonego.

Nie bez znaczenia jest również kultura organizacyjna, w której pracujesz. Partnerskie zarządzanie w organizacji nastawionej na autokratyczne postępowanie przełożonych, z dużym dystansem władzy, może być swego rodzaju donkichoterią w walce z wiatrakami skostniałych struktur i utrwalonych latami przekonań najwyższego kierownictwa firmy.

Niezależnie od tego w jakiej kulturze organizacyjnej pracujesz, Twój zespół będzie Cię oceniał przez pryzmat zaufania, które wzbudzasz, Twojej siły, wynikającej z kompetencji, które prezentujesz na co dzień, oraz ludzkiego poczucia sprawiedliwego traktowania, które wynikać będzie z podejmowanych przez Ciebie decyzji. Zespół, który zweryfikuje swojego przełożonego pozytywnie będzie lojalny i twórczy, a przede wszystkim weźmie odpowiedzialność za podejmowane przez siebie działania i takiego właśnie zespołu Ci życzymy.

Sprawdź jak dzisiaj podchodzisz do zarządzania ludźmi. Pomoże Ci w tym załączony, krótki test. Baw się dobrze!

Paweł Słuja, Prezes Zarządu inQuest

Zostaw komentarz