Doskonalenie strategii zarządzania oświatą

Na zlecenie firmy Vulcan opracowaliśmy scenariusz oraz wyprodukowaliśmy szkolenie e-learningowe dotyczące doskonalenia strategii zarządzania oświatą. W szkoleniu wykorzystaliśmy formułę fabularyzowaną, w której główni bohaterowie szkolenia w naturalnym dla uczestników środowisku zawodowym, zmagają się z codziennymi wyzwaniami zawodowymi, poznając najnowocześniejsze rozwiązania, argumenty przemawiające za ich wdrożeniem oraz sposoby postępowania w codziennej pracy zawodowej.

Liczba ekranów SCORM: 150
Formuła: fabuła nieliniowa
Klient: Vulcan