Bezpieczeństo cyfrowe uczniów – film dla rodziców

Na potrzeby projektu Cyfrowobezpieczni.pl realizowanego przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie przygotowaliśmy film paradokumentalny obrazujący zagrożenia jakie współcześnie czyhają na uczniów w wirtualnym świecie. Film w sposób dynamiczny i sugestywny prowokuje rodziców do refleksji na temat bezpieczeństwa ich dzieci oraz zachęca do podjęcia odpowiednich kroków.

Stworzyliśmy również:

Klient – projekt Cyfrowobezpieczni.pl
Formuła – film paradokumentalny
Czas trwania – 06:42