Komunikacja dot. Kodeksu Przejrzystości

We współpracy z MSL Group pracowaliśmy dla dwóch firm, zrzeszonych w Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, reprezentującego 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.

Przygotowaliśmy dla przedstawicieli medycznych jednej z firm dokumenty nt. komunikacji dot. Kodeksu Przejrzystości – samoregulacji innowacyjnych firm farmaceutycznych, określającej zasady udostępniania informacji na temat współpracy firm z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. Opracowaliśmy kluczowe komunikaty, zestaw pytań i odpowiedzi oraz przeprowadziliśmy warsztat wdrożeniowy dla przedstawicieli medycznych nt. stosowania opracowanego dokumentu. W przypadku drugiej firmy współuczestniczyliśmy w opracowywaniu dokumentów komunikacyjnych i prowadziliśmy warsztat wdrożeniowy dla przedstawicieli medycznych firmy.

Klient – MSL Group
Formuła – Opracowanie dokumentacji komunikacyjnej i prowadzenie warsztatów wdrożeniowych
Obszar – Komunikacja