Komunikacja dot. Leków Biologicznych

We współpracy z MSL Group pracowaliśmy dla Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, reprezentującego 28 wiodących firm sektora farmaceutycznego, prowadzących działalność badawczo-rozwojową i produkujących leki innowacyjne.

Przygotowaliśmy dokumenty, dotyczące komunikacji dla przedstawicieli innowacyjnych firm farmaceutycznych na temat leków biologicznych. Opracowaliśmy kluczowe komunikaty, zestaw pytań i odpowiedzi oraz przeprowadziliśmy warsztat wdrożeniowy nt. opracowanego dokumentu.

Klient – MSL Group
Formuła – Opracowanie dokumentacji komunikacyjnej i prowadzenie warsztatów wdrożeniowych
Obszar – Komunikacja