Platforma e-learningowa dla Vulcan i ORE

Na zlecenie firmy Vulcan opracowaliśmy i  wdrożyliśmy ogólnopolską platformę e-learningową, którą na bieżąco administrujemy. Platforma i szkolenia na niej są skierowane do jednostek samorządowych i dotyczą oświaty. Platforma została rozbudowana o możliwość wystawiania certyfikatów imiennych użytkownikom, którzy ukończyli szkolenia. Całość oparta jest o silnik Moodle.

Klient – Vulcan i ORE
Formuła – Platforma e-learningowa
Silnik LMS – Moodle