Warunki brzegowe dla nowych produktów

Przeprowadziliśmy dwie sesje strategiczne dla marek Sadolin i Dulux, należących do koncernu Akzo Nobel. W ramach działań przeprowadziliśmy warsztaty strategiczne z brand managerami i na podstawie wyników spotkania opracowaliśmy zbiór warunków brzegowych do wdrażania nowych produktów.

Klient – Akzo Nobel
Formuła – Doradztwo Strategiczne
Obszar – Strategia