Wdrożenie nowego pracownika

Na zlecenie firmy Sonoco Poland Packaging opracowaliśmy scenariusz oraz wyprodukowaliśmy animację wprowadzająca do firmy. W trakcie filmu omawiana jest specyfika branży, w której pracuje Sonoco oraz wartości i kultura organizacyjna, którą Sonoco tworzy każdego dnia. Animacja spotkała się z tak pozytywnym odbiorem, że po sukcesie polskiej wersji filmu, przygotowaliśmy kolejne dostosowane pod kątem treści oraz języka specyficznego dla różnych rejonów świata, w których operuje nasz Klient. Animacje zostały przygotowane w językach:

  • polskim
  • angielskim
  • amerykańskim
  • francuskim
  • meksykańskim
  • brazylijskim
  • portugalskim

Klient – Sonoco
Formuła – filmy animowane
Liczba filmów – 11