Wdrożenie zarządzania spotkaniami dla NEUCA

Celem projektu „Wdrożenie zarządzania spotkaniami”, realizowanego dla firmy NEUCA, było podniesienie efektywności spotkań poprzez wypracowanie i wdrożenie standardu prowadzenia spotkań wewnętrznych w organizacji.

W ramach projektu opracowane i zrealizowane były:

  • badanie jakości i efektywności spotkań prowadzonych w organizacji, do których zaprosiliśmy ponad 280 osób,
  • szkolenie video „Jak prowadzić spotkania kreatywne i robocze”, które docelowo zostało udostępnione wszystkim pracownikom na wewnętrznej platformie e-learningowej,
  • warsztaty dla kadry zarządzającej, dotyczące wypracowania dobrych praktyk prowadzenia spotkań i sposobu wdrożenia ich w organizacji,
  • opracowanie standardów efektywnych spotkań w 6-ciu obszarach tematycznych,
    w oparciu m.in. o wyniki warsztatu z kadrą zarządzającą,
  • opracowanie instrukcji prowadzenia spotkań w organizacji, w formie podręcznika
  • animacja promująca dobre praktyki prowadzenia spotkań w NEUCA.

Klient – NEUCA
Formuła – Wypracowanie i wdrożenie standardu prowadzenia spotkań wewnętrznych w organizacji