Zewnętrzny dział marketingu

Odpowiadaliśmy za kompleksową obsługę marketingową Grupy Kapitałowej POL-DRÓG.
W ramach działań:
  • Opracowaliśmy strategię marki oraz zaprojektowaliśmy System Identyfikacji Wizualnej Grupy.
  • Prowadziliśmy bieżące aktywności Public Relations, skierowane do mediów branżowych oraz lokalnych.
  • Projektowaliśmy, zlecaliśmy produkcję i montowaliśmy oznakowanie siedzib firmy, zlokalizowanych na terenie całej Polski oraz realizowanych budów.
  • Projektowaliśmy i nadzorowaliśmy produkcję wszystkich materiałów reklamowych i promocyjnych grupy, takich jak kalendarze, wizytówki, foldery, gadżety itp.
  • Zaprojektowaliśmy i prowadziliśmy stronę WWW Grupy w języku Polskim, Angielskim i Rosyjskim.
  • Odpowiadaliśmy za politykę działań sponsoringowych Grupy na poziomie lokalnym i ogólnopolskim.
  • Organizowaliśmy eventy firmowe.
  • Prowadziliśmy bieżące doradztwo komunikacyjne, związane z prowadzonymi działaniami oraz sytuacjami kryzysowymi.

Klient – Grupa Kapitałowa POL-DRÓG
Formuła – Zewnętrzny dział marketingu i PR
Czas trwania – 2 lata